A sociedade galega e o idioma
Henrique Monteagudo. Dirección Anxo M. Lorenzo Suárez. Dirección Håkan Casares. Coordinación 2005
A comunicación en Galicia 2004
Xosé López García. Coordinación 2004
O Proceso de normalización do idioma galego (1980-2000)
Xan Bouzada. Autoría Agustín Fernández Paz. Autoría Anxo M. Lorenzo Suárez. Autoría Henrique Monteagudo. Coordinación Xan Bouzada. Coordinación 2002
O proceso de normalización lingüística do idioma galego (1980-2000)
Henrique Monteagudo. Coordinación Xan Bouzada. Coordinación 2002
Receptividade do galego na liturxia
Daniel López Muñoz. Coordinación Bernardo García Cendán. Coordinación 2000
Condicións laborais e actitudes profesionais nos medios de comunicación
Miguel Túñez López. Coordinación Xosé López García. Coordinación 2000
O idioma da Igrexa en Galicia
Daniel López Muñoz. Dirección 1989