Luis R. Brage Villar
David Ferreiro Carballo. Autoría 2020
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Cantigas de Santa María: Códice de Toledo (To)
Afonso X O sabio. Autoría Martha E. Schaffer. Transcrición Henrique Monteagudo. Edición 2010
Portada de Os símbolos de Galicia
Os símbolos de Galicia
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Ramón Villares. Edición 2008
Nos lindeiros da galeguidade: estudio antropolóxico do Val de Fornela
Xosé Manuel González Reboredo. Autoría Luís Costa Vázquez. Autoría Clodio González Pérez. Autoría 2002
Colección de Cantares Gallegos
José Casal y Lois. Compilación Domingo Blanco Pérez. Edición 2001
Os quince órganos do noso Santiago vello
Enrique Jiménez. Autoría Tino Martínez. Fotografía 1999