Papés d’emprenta condenada (v. III) Novos textos, reflexións finais
Ramón Mariño Paz. Edición Damián Suárez Vázquez. Edición 2024
O valor económico do galego
Diana Fernández Fernández. Autoría Håkan Casares. Autoría 2023
Lembranza do Seminario de Estudos Galegos
Lois Tobío Fernández. Autoría Ramón Villares. Edición 2023
Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional
María Álvarez de la Granja. Edición Marta Negro Romero. Edición 2022
Galicia no tempo de Afonso X
José Miguel  Andrade Cernadas. Edición Simon R. Doubleday. Edición 2021
«Da fonte máis fonda» Historia do vocabulario e outros escritos sobre o idioma galego
Aquilino Iglesia Alvariño. Autoría Rosario Álvarez. Edición Aquilino Iglesia Ferreirós. Edición 2021
Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica
Francisco Dubert. Edición Vítor Míguez. Edición Xulio Sousa. Edición 2020
Informe sobre os arquivos públicos en Galicia. Unha perspectiva de xénero e feminista
Dolores Pereira Oliveira. Autoría Olimpia López Rodríguez. Autoría Mariám Mariño Costales. Autoría 2019