Ordo prophetarum
Miguel Guido González Szamock. Tradución Manuel Castiñeiras. Tradución Mónica Díaz Platas. Tradución 2006