Keltia.
Antonio Iglesias Vilarelle. Música. Composición José Antonio Cantal Mariño. Edición 2023
Obras para violín e vilonchelo
Carlos López García-Picos. Autoría 2022
Ricardo Portela. De gaiteiro a gaiteiro.
Carlos Núñez. Autoría Fernando Fraga. Edición 2021
Andrés Gaos
Andrés Gaos. Música. Composición Andrés Gaos. Música. Interpretación 2020
Arriola. Obra musical II
José Arriola. Música. Composición Joám Trillo. Música. Edición 2020
Ferrol 1916
Miguel Brotóns. Música. Composición 2020
Luis R. Brage Villar
David Ferreiro Carballo. Autoría 2020
Ricardo Portela. De gaiteiro a gaiteiro.
Carlos Núñez. Autoría . Asesoramento Fernando Fraga. Colaboración 2020
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019