Andrés Gaos
Andrés Gaos. Música. Composición Andrés Gaos. Música. Interpretación 2020
Arriola. Obra musical II
José Arriola. Música. Composición Joám Trillo. Música. Edición 2020
Ricardo Portela. De gaiteiro a gaiteiro.
Carlos Núñez. Autoría . Asesoramento Fernando Fraga. Colaboración 2020
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Chucurruchu
Antonio Iglesias Vilarelle. Música. Composición 2017