Andrés Gaos
Andrés Gaos. Música. Composición Andrés Gaos. Música. Interpretación 2020
Arriola. Obra musical II
José Arriola. Música. Composición Joám Trillo. Música. Edición 2020
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Chucurruchu
Antón Iglesias Vilarelle. Música. Composición 2017