Ricardo Portela. De gaiteiro a gaiteiro.
Carlos Núñez. Autoría Fernando Fraga. Edición 2021
Luis R. Brage Villar
David Ferreiro Carballo. Autoría 2020
Ricardo Portela. De gaiteiro a gaiteiro.
Carlos Núñez. Autoría . Asesoramento Fernando Fraga. Colaboración 2020
Chucurruchu
Antonio Iglesias Vilarelle. Música. Composición 2017
José Rubia Barcia
José Manuel González Herrán. Edición 2014
Arriola. Obra musical
José Arriola. Música. Composición 2010
Portada de  Sobre Arriola
Sobre Arriola
Rafael Úbeda. Textos Luís Mera. Textos Joám Trillo. Textos 2010
Xaquín Lorenzo, Xocas
Xaquín Lorenzo Fernández. Autoría Rodrigo Romaní. Coordinación Afonso Vázquez-Monxardín. Limiar Cristina Pujales. Transcrición 2004
Portada de  Carlos Casares
Carlos Casares
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Henrique Monteagudo. Coordinación 2003
Homenaxe a Antón Avilés de Taramancos
Antón Avilés de Taramancos. Autoría Rodrigo Romaní. Coordinación Cristina Pujales. Coordinación 2003