Keltia.
Antonio Iglesias Vilarelle. Música. Composición José Antonio Cantal Mariño. Edición 2023
Cantigas de Santa María: Códice de Toledo (To)
Afonso o Sabio, X de Castela e IX de León-Galicia. Autoría Martha E. Schaffer. Transcrición Henrique Monteagudo. Edición 2010
Portada de  Galicia 25: unha cultura para un novo século
Galicia 25: unha cultura para un novo século
Víctor F. Freixanes. Comisariado Henrique Monteagudo. Comisariado Iago Seara Morales. Comisariado 2009
Portada de Os símbolos de Galicia
Os símbolos de Galicia
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Ramón Villares. Edición 2008
Portada de  Galicia e as Cantigas de Santa María
Galicia e as Cantigas de Santa María
Antoni Rossell. Autoría 2006
Xaquín Lorenzo, Xocas
Xaquín Lorenzo Fernández. Autoría Rodrigo Romaní. Coordinación Afonso Vázquez-Monxardín. Limiar Cristina Pujales. Transcrición 2004
A nosa fala
Francisco Fernández Rei. Edición Carme Hermida. Edición 2003
Nos lindeiros da galeguidade: estudio antropolóxico do Val de Fornela
Xosé Manuel González Reboredo. Autoría Luís Costa Vázquez. Autoría Clodio González Pérez. Autoría 2002
Colección de Cantares Gallegos
José Casal y Lois. Compilación Domingo Blanco Pérez. Edición 2001