Cantares para Rosalía
María do Cebreiro Rábade. Edición Dolores Vilavedra. Edición 2013