A nosa fala
Francisco Fernández Rei. Edición Carme Hermida. Edición 2003