Ricardo Portela. De gaiteiro a gaiteiro.
Carlos Núñez. Autoría Fernando Fraga. Edición 2021
Ricardo Portela. De gaiteiro a gaiteiro.
Carlos Núñez. Autoría . Asesoramento Fernando Fraga. Colaboración 2020