Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Son de Galicia.
Miguel Anxo Seixas. Comisariado 2018