Keltia.
Antonio Iglesias Vilarelle. Música. Composición José Antonio Cantal Mariño. Edición 2023
Calen barbas, falen cartas
Rosario Álvarez. Edición Ernesto González Seoane. Edición 2020
Libro do Portovello
Beatriz Vaquero Díaz. Autoría Francisco Javier Pérez Rodríguez. Autoría 2020
100 Galicia cen. Obxectos para contar unha cultura
Ramón Villares. Edición Manuel Gago. Coordinación 2016
Anuario de Estatísticas Culturais 2006
Håkan Casares. Coordinación Purificación Carballo Pérez. Equipo técnico María Concepción Díaz-Fierros. Equipo técnico Xaime Subiela. Equipo técnico 2008