Keltia.
Antonio Iglesias Vilarelle. Música. Composición José Antonio Cantal Mariño. Edición 2023
Lembranza do Seminario de Estudos Galegos
Lois Tobío Fernández. Autoría Ramón Villares. Edición 2023
Textos científicos en galego
Alfonso Mato. Coordinación Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección 2018
100 Galicia cen. Obxectos para contar unha cultura
Ramón Villares. Edición Manuel Gago. Coordinación 2016
Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa
Xulio Sousa. Edición Marta Negro Romero. Edición Rosario Álvarez. Edición 2014
Portada de  Galicia 25: unha cultura para un novo século
Galicia 25: unha cultura para un novo século
Víctor F. Freixanes. Comisariado Henrique Monteagudo. Comisariado Iago Seara Morales. Comisariado 2009