Keltia.
Antonio Iglesias Vilarelle. Música. Composición José Antonio Cantal Mariño. Edición 2023
Galicia no tempo de Afonso X
José Miguel  Andrade Cernadas. Edición Simon R. Doubleday. Edición 2021
O século de Xelmírez
Fernando López Alsina. Coordinación Henrique Monteagudo. Coordinación Ramón Villares. Coordinación Ramón Yzquierdo Perrín. Coordinación 2013
Un canto e unha luz na noite
Ricardo Gurriarán. Coordinación 2012
Portada de  Galicia 25: unha cultura para un novo século
Galicia 25: unha cultura para un novo século
Víctor F. Freixanes. Comisariado Henrique Monteagudo. Comisariado Iago Seara Morales. Comisariado 2009
Anuario de Estatísticas Culturais 2006
Håkan Casares. Coordinación Purificación Carballo Pérez. Equipo técnico María Concepción Díaz-Fierros. Equipo técnico Xaime Subiela. Equipo técnico 2008
Galicia, o sorriso de Daniel
Ramón Villares. Dirección Miguel Anxo Seixas. Coordinación Alfonso Zulueta. Textos 2004
Portada de  Cantigas de Santa María
Cantigas de Santa María
Afonso o Sabio, X de Castela e IX de León-Galicia. Autoría Henrique Monteagudo. Edición 2003
Portada de  Cantigas de Santa María [Ed. en cartoné con estoxo]
Cantigas de Santa María [Ed. en cartoné con estoxo]
Afonso o Sabio, X de Castela e IX de León-Galicia. Autoría Henrique Monteagudo. Edición 2003