Condicións laborais e actitudes profesionais nos medios de comunicación
Miguel Túñez López. Coordinación Xosé López García. Coordinación 2000