Erudición e ilustración.
Henrique Monteagudo. Edición 2024
Vender en galego
Fernando Ramallo. Autoría Gabriel Rei-Doval. Autoría 1997