Erudición e ilustración.
Henrique Monteagudo. Edición 2024
Papés d’emprenta condenada (v. III)
Ramón Mariño Paz. Edición Damián Suárez Vázquez. Edición 2024
Keltia.
Antonio Iglesias Vilarelle. Música. Composición José Antonio Cantal Mariño. Edición 2023
Lembranza do Seminario de Estudos Galegos
Lois Tobío Fernández. Autoría Ramón Villares. Edición 2023
Na espera do amigo
Francisco Fernández del Riego. Autoría Laxeiro. Ilustración 2023
O valor económico do galego
Diana Fernández Fernández. Autoría Håkan Casares. Autoría 2023
Cancioneiro da loita galega
Florencio Delgado Gurriarán. Edición 2022