Gramática do idioma galego
Manuel Lugrís Freire. Autoría 2006
Norma lingüística e variación
Rosario Álvarez. Edición Henrique Monteagudo. Edición 2005