Repensar Iberia
Teresa Albuquerque. Coordinación José Luís Ferreira. Coordinación 2019
Textos científicos en galego
Alfonso Mato. Coordinación Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección 2018
Lingua e territorio
Rosario Álvarez. Edición Francisco Dubert. Edición Xulio Sousa. Edición 2006
Nos lindeiros da galeguidade: estudio antropolóxico do Val de Fornela
Xosé Manuel González Reboredo. Autoría Luís Costa Vázquez. Autoría Clodio González Pérez. Autoría 2002