Receptividade do galego na liturxia
Daniel López Muñoz. Coordinación Bernardo García Cendán. Coordinación 2000
O idioma da Igrexa en Galicia
Daniel López Muñoz. Dirección 1989
A igrexa e a lingua galega
Xesús Ferro Ruibal. Autoría 1987