«Da fonte máis fonda»
Aquilino Iglesia Alvariño. Autoría Rosario Álvarez. Edición Aquilino Iglesia Ferreirós. Edición 2021
Norma lingüística e variación
Rosario Álvarez. Edición Henrique Monteagudo. Edición 2005