A comunicación no seu tempo
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación Marcos S. Pérez Pena. Coordinación 2008
Égloga de Belmiro e Benigno, de Nicomedes Pastor Díaz
Nicomedes Pastor-Díaz. Autoría Xosé María Álvarez Blázquez. Edición 2008
Situación do ensino da lingua e da literatura galega na E.S.O.
Bieito Silva Valdivia. Dirección Pilar Buela Piedra. Autoría Xaquín Loredo Gutiérrez. Autoría M. Carmen Morán. Autoría 2008
Territorios innovadores
Xosé Manuel García Vázquez. Autoría Albino Prada. Autoría María A. Quintás. Autoría 2008
Lingua, sociedade e medios de comunicación en Galicia
Anxo M. Lorenzo Suárez. Autoría Fernando Ramallo. Autoría Håkan Casares. Autoría 2008
Costumbres populares
José Casal y Lois. Autoría Xosé Fuentes. Edición Xosé Fuentes. Estudo introdutorio Xosé Fuentes. Transcrición Xosé Fuentes. Notas 2008
A lexicografía galega moderna
Ernesto González Seoane. Edición Antón Santamarina. Edición Xavier Varela Barreiro. Edición 2008
Perspectivas sobre a oralidade
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2008