A comunicación en Galicia 2007
Xosé López García. Coordinación 2007
Cuestións ecolóxicas e silvícolas. Informes e conclusións
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Marcos S. Pérez Pena. Textos María Dolores Calvo Ferreiro. Textos 2007
A situación profesional dos documentalistas nos medios de comunicación de Galicia
Xosé López García. Coordinación María Antonia Pérez Rodríguez. Coordinación Miguel Túñez López. Coordinación 2007
Comunicación e Cultura en Galicia e Portugal
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2007
Actas do II Congreso Galego Audiovisual
Xosé López García. Coordinación Mamen Quintas Cruceira. Coordinación Susana Pego Granja. Coordinación 2007
Os símbolos de Galicia
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Ramón Villares. Edición 2007
Documentos da Catedral de Lugo (V. I)
María Xosé Portela Silva. Autoría 2007