A(s) lingua(s) a debate (Edición revisada e ampliada)
Henrique Monteagudo. Dirección Håkan Casares. Autoría Carlos Neira. Autoría 2012
Caderno de bitácora de Valentín Paz-Andrade
Juan Durán Alonso. Música. Composición Valentín Paz-Andrade. Autoría 2012
Portada de  Almanaque gallego  por Manuel Castro López (1898-1927)
Ed. dixital
Escribir de ciencia en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Edición Xurxo Mariño. Edición 2012
Portada de  Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións. V. III, N.º 2 (2010)
Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións. V. III, N.º 2 (2010)
Pilar Cagiao. Secretaría de redacción Xosé M. Núñez Seixas. Secretaría de redacción 2012
Análise da acción en política lingüística no ámbito municipal nos últimos anos
Concepción Cochón. Autoría Valentín García Gómez. Autoría Nel Vidal Barral. Autoría 2012
Recursos en I+D+i dedicados ao estudo dos efectos da vertedura do Prestige (2003-08)
Victoriano Urgorri. Coordinación Marcos Pérez Señarís. Coordinación 2012
A constitución de 1812 en lingua galega
Ramón Máiz Suárez. Edición Ramón Villares. Edición 2012