Portada de  Raiola
Raiola
Antonio Cerviño. Autoría 2006
Polas catro témporas
Antonio Fraguas. Autoría Xosé López García. Edición Rosa Aneiros. Edición Daniel Salgado. Edición 2006
Portada de  Poetas e narradores nas súas voces. Vol. II
Poetas e narradores nas súas voces. Vol. II
Manuel Álvarez Torneiro. Autoría 2006
Ordo prophetarum
Miguel Guido González Szamock. Tradución Manuel Castiñeiras. Tradución Mónica Díaz Platas. Tradución 2006
Portada de  Medios de comunicación e telecomunicacións
Medios de comunicación e telecomunicacións
Aníbal R. Figueiras Vidal. Coordinación 2006
Portada de  Galicia e as Cantigas de Santa María
Galicia e as Cantigas de Santa María
Antoni Rossell. Autoría 2006
Portada de O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios
O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios
Xosé M. Núñez Seixas. Edición Pilar Cagiao. Edición 2006
Portada de  Comunicación e cultura en Galicia e Portugal.
Comunicación e cultura en Galicia e Portugal.
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2006
Estudios Migratorios N.º 15-16 (xuño-decembro 2003)
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Pilar Cagiao. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Alexandre Vázquez González. Edición Ramón Villares. Edición 2006
Os incendios forestais en Galicia
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Plácido Baamonde. Coordinación 2006
Auga e cultura
Soledad Pite. Coordinación 2006