Os documentos do Tombo de Toxos Outos
Francisco Javier Pérez Rodríguez. Autoría 2004
Miliarios e outras inscricións viarias romanas do noroeste hispánico (conventos bracarense, lucense e asturicense)
Antonio Rodríguez Colmenero. Autoría Santiago Ferrer. Autoría Rubén D. Álvarez Asorey. Autoría 2004
Galicia, o sorriso de Daniel
Ramón Villares. Dirección Miguel Anxo Seixas. Coordinación Alfonso Zulueta. Textos 2004
A arte dramática e función docente
José Antonio Caride. Autoría Felipe Trillo. Autoría Manuel F. Vieites. Autoría 2004