Portada de  Nomes da Comunicación en Galicia
Nomes da Comunicación en Galicia
Xosé López García. Coordinación 1999
Portada de  Arco da Vella
Arco da Vella
Antonio Cerviño. Autoría 1999
Portada de  Actas dos II Encontros para a Normalización Lingüística
Actas dos II Encontros para a Normalización Lingüística
Ana B. Domínguez Salgado. Edición Susana Mayo Redondo. Edición Daniel Romero Rodríguez. Edición 1999
Os quince órganos do noso Santiago vello
Enrique Jiménez. Autoría Tino Martínez. Fotografía 1999
Coroación poética de Ramón Cabanillas
Paulino Pedret Casado. Autoría Aquilino Iglesia Alvariño. Autoría Ramón Otero Pedrayo. Autoría Antonio Fernández Salgado. Transcrición Afonso Vázquez-Monxardín. Transcrición Ramón Nicolás. Limiar 1999
Un novo mundo para un home universal
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Daniel Rozados. Coordinación 1999
Textos para a historia das mulleres en Galicia
María Xosé Rodríguez Galdo. Coordinación 1999
A peregrinaxe e o Camiño a Santiago de Hermannus Künig de Vach
Klaus Herbers. Tradución Robert Plötz. Tradución Klaus Herbers. Notas Robert Plötz. Notas Xosé M. García Álvarez. Versión galega 1999
Guerra civil (1936-1939) e literatura galega
Xesús Alonso Montero. Edición Miro Villar. Edición 1999