Portada de  Tempos que hai neste tempo
Tempos que hai neste tempo
Manuel Sendón. Fotografía Xosé Filgueira Valverde. Presentación Christian Caujoulle. Textos Manuel Rivas. Textos 1995
Portada de  Sons da Terra
Sons da Terra
Jesús Villares Cuba. Gravación Roberto Díaz Díaz. Gravación 1995
Portada de Os ríos galegos
Os ríos galegos
Francisco Río Barja. Autoría Francisco Rodríguez Lestegás. Autoría 1995
Portada de  Homenaxe á revista Nós no seu 75 aniversario
Homenaxe á revista Nós no seu 75 aniversario
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid González. Locución 1995
Charamuscas, 1923
Xosé María Brea Segade. Autoría Rafael Dieste. Autoría Xesús Romero Suárez. Autoría Xosé Luís Axeitos. Autoría Rosa Brea Suárez. Autoría 1995
Portada de Los poemas gallegos de Federico García Lorca
Los poemas gallegos de Federico García Lorca
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Eduardo Blanco Amor. Autoría 1995
Portada de  Pazo de Raxoi
Pazo de Raxoi
Manuel Fraga. Autoría Pedro de Llano Cabado. Textos 1995
Portada de  Padróns de Ourense do século XV
Padróns de Ourense do século XV
Anselmo López Carreira. Edición 1995
Portada de  Ofrenda a Rosalía de Castro no Centro Galego de Buenos Aires
Ofrenda a Rosalía de Castro no Centro Galego de Buenos Aires
Manuel Suárez. Coordinación Afonso Vázquez-Monxardín. Edición Xosé Mosquera Pérez. Autoría Ramón Otero Pedrayo. Autoría Eduardo Sánchez Millares. Autoría Afonso Cid González. Locución Vidal López. Son 1995
Portada de  Lugar, memoria e proxecto
Lugar, memoria e proxecto
Miguel Ángel Baldellou. Comisariado 1995
Portada de A lingua galega en Cuba
A lingua galega en Cuba
Xosé Neira Vilas. Autoría 1995
Portada de  Homenaxe a Frei Martín Sarmiento no Terceiro Centenario do seu nacemento
Homenaxe a Frei Martín Sarmiento no Terceiro Centenario do seu nacemento
Francisco Fernández del Riego. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid González. Locución Vidal López. Son 1995