Portada de  Torres e castelos de Galicia
Torres e castelos de Galicia
Vari Caramés. Fotografía 1994
Portada de O tombo de Celanova
O tombo de Celanova Estudio introductorio, edición e índices (ss. IX-XII)
José Miguel  Andrade Cernadas. Edición Marta Díaz Tie. Colaboración Francisco Javier Pérez Rodríguez. Colaboración 1994
Escolma de escritos Concepción Arenal
Concepción Arenal Ponte. Autoría María José Lacalzada de Mateo. Compilación Anxos Sumai. Tradución 1994
Portada de  Corpus de inscricións romanas de Galicia II
Corpus de inscricións romanas de Galicia II Provincia de Pontevedra
Gerardo Pereira Menaut. Autoría Genma Baños Rodríguez. Autoría 1994
Actas do simposio de antropoloxía: in memoriam Fermín Bouza Brey Santiago de Compostela, 10, 11 e 12 de setembro de 1992
Antonio Fraguas. Coordinación Xosé Manuel González Reboredo. Coordinación Xosé Antón Fidalgo Santamariña. Coordinación 1994
Portada de Os  músicos do pórtico de San Martiño de Noia [Carpeta]
Os músicos do pórtico de San Martiño de Noia [Carpeta]
José López-Calo. Autoría Suso Xogaina. Fotografía 1994
Portada de Os músicos do pórtico de San Martiño de Noia
Os músicos do pórtico de San Martiño de Noia
José López-Calo. Autoría Suso Xogaina. Fotografía 1994
Portada de  Constituciones Sinodales del Obispado de Orense
Constituciones Sinodales del Obispado de Orense
Francisco Manrique de Lara. Autoría Jerónimo López López. Edición 1994
Portada de  Homenaxe a don Manuel Meilán
Homenaxe a don Manuel Meilán A memoria galeguista en Montevideo
Manuel Meilán Martínez. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1994
Portada de  Ramón Piñeiro
Ramón Piñeiro Ingreso na Real Academia Galega
Ramón Piñeiro. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Transcrición Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1994