----

Asociación Cultural "Cova da Serpe" de Barcelona

Entidade editora:
1994. Arxela. Barcelona.
2014. Galicia en Catalunya. Barcelona.