----

Sociedade A Nosa Galiza de Xenebra

Entidade editora:
Nosa Galiza, A. Xenebra.
Festa de San Xoán. Xenebra.
1969. Xornal d'a nosa Galiza. Xenebra.
1982. Semente. Xenebra.
1988. Revista de A Nosa Galiza. Xenebra.
1993. Revista da Sociedade Galega A Nosa Galiza. Xenebra.