----

Centro Ourensán. Bos Aires

[entidade social] O Centro Orensano de Buenos Aires fúndase en 1941 como unha entidade federada dentro da Federación de Sociedades Galegas até 1944. Ten, no intre da súa fundación, 1.500 socios. En 1944 publicará o Sempre en Galiza de Castelao que xa fora delegado nun congreso da Federación en 1942. Editaba o xornal El orensano. En 1979 xúntase ao centro coruñés, lucense e pontevedrés dando lugar ao Centro Galicia.
Entidade editora:
1941. Ronsel. Bos Aires.
1944. Orensano, El. Bos Aires.
1945. Opinión Gallega. Bos Aires.