----

Asociación Hispano-americana / Asociación Regional Hispanoamericana

Entidade editora:
1920. Boletín de Casa América-Galicia [1ª época]. A Coruña.