----

Casa de Galicia de Buenos Aires

Entidade editora:
1920. Acción Gallega. Bos Aires.
1935. Casa de Galicia. Bos Aires.
1941. Abrente. Bos Aires.
1944. Airiños. Bos Aires.
1954. Airiños do Carballiño. Bos Aires.
1956. Cousas Nosas. Bos Aires.
Entidade promotora:
1986. Recordando España. Bos Aires.