Galicia en Cataluña

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista Mensual. Órgano del Centro Gallego de Barcelona y Portavoz de la Colonia Gallega de Cataluña

Entidade editora:
Lugar:
Barcelona
País:
España
Inicio:
1929
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán
Formato:
27 x 21,5 cm.
Extensión:
20 páxinas
Prezo:
Número solto: 50 cts.; semestre: 3 ptas.; ano: 5 ptas.
Redacción:
Real (Plaza), 18, principal. Barcelona
Imprenta:
Tipografía Minerva, Muntaner, 43, interior. Barcelona.
Contido:
Prensa de Sociedade creada co propósito de informar sobre as actividades organizadas pola mesma e sobre outros asuntos relacionados co seu funcionamento: Memoria da entidade, comisións, Xunta directiva etc. Tamén inclúe reportaxes sobre galegos ilustres, crónicas de actualidade, relatos literarios e poesías.
Ilustracións:
Fotografías de sociedade e de persoeiros destacados.
Publicidade:
Equilibrada e concentrada ao principio e ao final do número. Aparecen anuncios de establecementos comerciais, bibliografía, centros de colocación etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1929: n.º 10