Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín da Xuventude de Galiza

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Lisboa
Inicio:
[1970]
Colaboración
Daniel Fernández; Gabino Castro Gil; Jorge V. González; José Aser Castillo Pereira;
Idioma:
Castelán, portugués e galego, sendo o primeiro o máis utilizado
Formato:
23 x 16 cm.
Extensión:
16 páxinas
Financiamento:
Na primeira páxina indícase que a publicación do boletín foi posíbel pola xentileza dos socios Antonio e Manuel Paramés González, propietarios do restaurante Solmar.
Redacción:
Lisboa. Lisboa
Imprenta:
Gráfica Progressiva de Cacilhas, Lda., Carvalho Freirinha, 63 A, Cacilhas. Lisboa.
Contido:
Prensa societaria que informa das actividades desenvolvidas por Xuventude de Galiza: programas de festas, altas de socios, Memorias anuais etc. Outro dos seus obxectivos é achegar a cultura galega aos seus socios a través de pequenos artigos, que abordan traballos sobre a historia de Galicia, biografías e entrevistas con personalidades, apuntamentos sobre a realidade galega, colaboracións literarias etc.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Non ten