Subtítulo:

Revista do Centro Galego de Miranda de Ebro

Entidade editora:
Lugar:
Miranda de Ebro
País:
España
Inicio:
1993
Coordinación
J. A. Tojeiro;
Colaboración
Federico Pomar; José V. Alfonso Tojeiro; Manuel García Martínez; María José Gutiérrez Tosar; Victoriano Agelo Fernández; Virginia Rodríguez;
Ilustración
Quesada;
Periodicidade:
Nos dous primeiros números é semestral, pero a partir de 1996 pasa a ser anual.
Idioma:
Castelán. En galego só aparecen un par de traballos.
Formato:
30 x 21 cm
Extensión:
24
Financiamento:
Colaboración da Secretaría Xeral para as relacións coas Comunidades Galegas da Xunta de Galicia
Redacción:
Ramón y Cajal, 51-1º D. Miranda de Ebro
Imprenta:
Talleres Gráficos Virumbrales, S.L., Ramón y Cajal, 29. Miranda de Ebro.
Contido:
Prensa societaria, creada para informar do labor e das diferentes actividades do Centro Galego. Inclúe ademais artigos sobre Galicia cunha temática variada: historia, literatura, cultura popular, gastronomía, o Camiño de Santiago, galegos na emigración, así como pasatempos, notas de humor etc.
Ilustracións:
Escasas fotografías, en branco e negro, de sociedade, paisaxes, motivos galegos e algún retrato de colaboradores. Na portada aparece un debuxo dun cruceiro. Tamén inclúe pequenos debuxos de temática galega ou referentes aos artigos e viñetas humorísticas de Quesada.
Publicidade:
Escasa, dedícalle dúas ou tres páxinas ao principio e ao final da revista, nas que aparecen anuncios de casas comerciais
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1993: n.º 1-2
1994: n.º 3
1996: n.º 4
1997: n.º 5
1998: n.º 6
1999: n.º 7
2000: n.º 8
2001: n.º 9
2002: n.º 10
2005: n.º 13
2006: n.º 14