Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Voceiro da Asociación Cultural "Cova da Serpe"

Lugar:
Barcelona
Inicio:
1994
Dirección
Diógenes Moreira de la Fuente; Domingo Balboa Amor;
Colaboración
Antón Fernández Escudero; Diógenes Moreira de la Fuente; Domingo Balboa Amor; Francisco Romeu Llamas; Hernán Naval; José L. López Fraga; José M. Blanco; Juan Reymóndez; Luis A. Sobrado Carballeira; Manolo Valdés; Natividad Candura Balseiro; Raquel Borja Giménez; Raquel Clavería; Sonsoles Moreira Macía; Xosé María Sancho; Manuel García; Manuel Martínez Justo; Manolo Piñeiro; Olegario Sotelo Blanco;
Ilustración
Castelao; Luís Seoane;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Galego, pero tamén hai algúns artigos en castelán
Formato:
30 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 50 e 68 páxinas
Redacción:
Alcalá de Guadaira, 7. Barcelona
Imprenta:
Espai Grafic, Barcelona. Barcelona.
Contido:
Esta publicación societaria foi editada coa finalidade de informar sobre as actividades, proxectos e preocupacións da entidade editora, e servir de vieiro de comunicación entre os seus socios. Inclúe artigos sobre diversos aspectos da cultura e da actualidade galega: literatura, folclore, vilas e localidades, actividades do Día das Letras Galegas etc.
Ilustracións:
Fotografías de sociedade, de paisaxes e de motivos galegos. Tamén reproduce obras de Luís Seoane e de Castelao.
Publicidade:
Moi abundante, dedica case a metade das follas á mesma. Inclúe anuncios de organismos oficiais (Xunta de Galicia, Generalitat etc.), axencias de viaxes, bancos, casas comerciais e da propia entidade.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1994: n.º 0
1995: n.º 1
1996: n.º 2
1998: n.º 4
2000: n.º 6
2001: n.º 7
2003: n.º 9
2004: n.º 10
2005: n.º 11
2006: n.º 12
2009: n.º 15
2010: n.º 16