Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista do Centro Galego de Vizcaya en Baracaldo
Revista de difusión da cultura galega en Euskadi
Voceiro do Centro Galego de Bizkaia en Barakaldo

Lugar:
Barakaldo
Inicio:
1987
Colaboración
Carme Lodeiro; Carmelina Seoane; Elisa Fernández Rey; Rábade Paredes; Xosé Estévez; Xosé Mosteiro Valiño; Antonio Fraguas; Avelino Pousa Antelo; Domingo García-Sabell; Felipe Senén; Manuel Lugrís Freire; Manuel Rivas; Ramón Piñeiro; Sabela Arias;
Redacción
Alberte Sanmartín Montaña; Ana Sabela Tomé Morandeira; Anxo Deive Martínez; Arancha López; José Martínez; Loli Armesto; Milo Armesto; Txelu Piñeiro Aller; Txema Fernández; Txema Vázquez; Virginia Pérez; Xosé Mejuto;
Periodicidade:
Trimestral. O n.º 33 abarca de outubro de 1995 a xullo de 1996. Desde o n.º 34 é anual.
Idioma:
Maioritariamente en galego, aínda que hai algún artigo en castelán, sendo máis numerosa a súa utilización nos primeiros números
Formato:
Variable: Revista, B/N, 30 x 21 cm. A partir do n.º 33: Revista, cor, 30 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 14 e 31 páxinas. Desde 1997, o nº 35 ten 66 páxinas.
Redacción:
Galiza, 3. Barakaldo
Imprenta:
Gráficas Lome, Zurbaranbarri, letra c. Bilbao.
Contido:
Prensa societaria que contén principalmente información relativa ao Centro: estado de contas, directiva, actividades (entre as que destacan a Semana das Letras Galegas e o Día de Euskadi), etc. Tamén inclúe numerosos artigos sobre diferentes eidos da cultura galega: lingua e literatura galegas ("Vendo e aprendendo: vocabulario castelán-galego"), historia, cultura popular, reportaxes sobre vilas e pobos de Galicia, rutas turísticas, etc. Complétase con novas da actualidade, colaboracións literarias e seccións de carácter máis xeral con informacións deportivas, sanitarias, páxinas de humor e pasatempos.
Ilustracións:
Abundantes fotografías, sobre todo de paisaxes e monumentos galegos e dos actos celebrados polo Centro. Escasos debuxos, só viñetas humorísticas e algunha reprodución de cadros e pequenas ilustracións de motivos galegos.
Publicidade:
Escasa. Anuncios do bar do Centro e doutras sociedades galegas, de bancos, axencias de viaxes e casas comerciais de Barakaldo, algunha rexentada por galegos. Desde o número 35 aumentan os anuncios.
Relacionadas:
Vagalume. 1981 (Outro voceiro da sociedade editora, Centro Gallego de Biskaia en Barakaldo.); Catrapola, A. 1989 (Outro voceiro da sociedade editora, Centro Gallego de Biskaia en Barakaldo.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1987: n.º 0-2
1988: n.º 3-6
1989: n.º 7-9
1990: n.º 10-13
1991: n.º 14-17
1992: n.º 18-21
1993: n.º 22-25
1994: n.º 26-29
1995: n.º 30-33
1997: n.º 34
1998: n.º 35
1999: n.º 36
2000: n.º 37
2001: n.º 38
2002: n.º 39
2003: n.º 40
2004: n.º 41
2006: n.º 42
2009: n.º 45
2010: n.º 46
2013: n.º 49