Día das Letras Galegas

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Programa de Actos y Festejos

Lugar:
Eibar
País:
España
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán. Tamén hai algún texto en éuscaro.
Formato:
22 x 15 cm.
Extensión:
Variable, entre 36 e 112 páxinas
Contido:
Publicación societaria editada pola Casa Cultural de Galiza para conmemorar o Día das Letras Galegas. Informan sobre o programa de actividades lúdicas e culturais organizadas pola entidade e sobre a figura homenaxeada de cada ano, con reprodución dalgunha das súas obras literarias. Ademais contén artigos sobre Galicia, a emigración ou calquera noticia de interese para a colectividade asentada en Eibar.
Ilustracións:
Fotografías dos socios e directivos nos diversos actos organizados.
Publicidade:
Anuncios de todo tipo de negocios distribuídos pola publicación.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1987
1988
1989
1991: n.º 8
1993: n.º 10
1996: n.º 13
1997: n.º 14
1998: n.º 15
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2010