Boletín Informativo de Casa de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Nova York
País:
EEUU
Periodicidade:
[Cuadrimestral]
Idioma:
Castelán, con páxinas de anuncios en inglés
Formato:
28 x 22 cm.
Extensión:
18 páxinas
Contido:
Este boletín societario informa aos socios da Casa de Galicia de Nova York da marcha da entidade e das diversas actividades organizadas pola súa directiva. Conta con varias seccións fixas como "página informativa", centrada nas actividades da colonia galega e española en Nova York e tamén con información sobre aspectos lexislativos que interesan aos seus membros como un artigo sobre a lei de nacionalidade; "páginas culturales" con artigos sobre a historia e a cultura de Galicia e da súa emigración; "deportes" ou unha páxinas dedicadas ao humor e os pasatempos.
Ilustracións:
Algunha fotografía da directiva e dalgún acto deportivo
Publicidade:
Varias páxinas espalladas por toda a publicación con diversidad de anuncios. Algúns destes anuncios están en inglés.
Relacionadas:
Casa de Galicia de Unidad Gallega. 1940 (Publicacións vinculadas coa mesma entidade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2003: primaveira