Galicia en Santa Fe

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Cincuentenario del Centro Gallego de Santa Fe

Lugar:
Santa Fe
País:
Arxentina
Inicio:
1969
Fin:
1969
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Castelán, con algunhas poesías en galego
Formato:
27 x 18 cm., b/n
Extensión:
82 páxinas
Contido:
Publicación do Centro Gallego de Santa Fe para conmemorar o seu cincoenta aniversario fundacional. Fan un percorrido histórico da entidade dende a súa creación en 1919 ata 1969, cos seus principais logros, comisións directivas, presidentes e socios destacados. Tamén hai algúns artigos sobre as catro provincias galegas e diversas saúdas de cargos políticos tanto españois como arxentino.
Ilustracións:
Fotografías das comisións directivas, dos presidentes ao longo da historia e dos diversos actos organizados pola entidade.
Publicidade:
Numerosos anuncios repartidos por toda a publicación.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1969