Centro del Distrito de Salceda

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

1913 - Bodas de Oro - 1963

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1963
Fin:
1963
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Castelán
Formato:
27 x 18,5 cm
Extensión:
36 páxinas
Contido:
Esta publicación societaria foi editada con motivo da celebración do 50º aniversario fundacional do Centro del Distrito de Salceda de Bos Aires. Informa da súa traxectoria histórica e das actividades organizadas pola entidade para conmemorar o seu aniversario. Hai tamén numerosas semblanzas biográficas dos seus máis destacados socios que fan doazón para realizar as festas . Hai un texto sobre a creación da entidade asinado por José Cabaleiro, un dos seus socios fundadores
Ilustracións:
Fotografías dos socios colaboradores e tamén de actividades societarias
Publicidade:
Moi abundante e distribuída por toda a publicación
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1963