Centro Gallego de Socorros Mutuos de Comodoro Rivadavia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Comodoro Rivadavia
País:
Arxentina
Época:
aniversario
Inicio:
1998
Coordinación
José Manuel Lago Díez;
Redacción
Daniel H. Alonso;
Periodicidade:
Cada 5 anos conmemorando aniversarios da fundación da entidade editora
Idioma:
Castelán
Formato:
25 x 18 cm.
Extensión:
Variable
Redacción:
España, 666. Comodoro Rivadavia
Imprenta:
Armando E. Andrade, Mitre, 651. Comodoro Rivadavia.
Contido:
Nesta revista publicada con motivo da celebración do 70 e o 75 aniversario fundacional da sociedade editora. Aparecen diversos artigos e reportaxes sobre a historia e as actividades do centro.
Ilustracións:
Abundantes con fotografías das actividades dos centros e fotografías históricas.
Publicidade:
Escasa, de diferentes negocios da cidade
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1993: 70º aniversario
1998: 75º aniversario