Club España

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Peña Gallega

Entidade editora:
Lugar:
Newark
País:
EEUU
Época:
1ª época
Inicio:
1964
Colaboración
José Luis Mundicia Pérez; Ramón Rodríguez Ares; Manuel Fraga;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán sobre o inglés
Formato:
Revista. B/N. 28 x 22 cm. 23 x 16 cm.
Extensión:
Variable, entre 56 e 68
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
Newark. Nova Jersey
Imprenta:
Newark. Nova Jersey.
Contido:
Este boletín societario está editado coa finalidade de dar a coñecer os actos que organiza a sociedade anualmente.
Ilustracións:
Poucas fotografías, basicamente das directivas e algúns actos societarios
Publicidade:
Abundante, destaca a propaganda electoral, sobre todo a producida por españois.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1998
1999