Repertorio da prensa da emigración galega

----

A Micro Pechado

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Barcelona
Inicio:
2000
Colaboración
Xesús María Lesteiro; Carlos Casares;
Periodicidade:
Mensual, co tempo vai facéndose máis irregular (bimensual; trimensual)
Idioma:
Galego
Formato:
Revista. En B/N. 29 x 21 cm.
Extensión:
Comeza tendo 4 páxinas, e despois pasa a 8 páxinas, aínda que hai números con máis.
Prezo:
15 Euros/anual
Tiraxe:
1000 exemplares
Imprenta:
Barcelona. Barcelona.
Contido:
Publicación que fai publicidade das emisoras de radio Barcelona, e dá a coñecer os contidos e traballos destas emisoras con referencia a Galicia. Tamén trata todo tipo de temas que afectan a Galicia.
Ilustracións:
Algunhas imaxes de persoeiros. É moi característico o emblema da publicación, un corvo falando por un micrófono.
Publicidade:
Non ten.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2000: n.º 1
2001: n.º 9, 11, 13, 14
2002: n.º 21, 28-30, 32
2003: n.º 37, 44
2004: n.º 45-50, 52-56
2005: n.º 57-63, 65, 66-68
2006: n.º 69-71, 73-80
2007: n.º 81-86, 88-92
2008: n.º 93-102
2009: n.º 103-107
2010: n.º 108-110
2011: n.º 111-114
2012: n.º 115-119
2013: n.º 120-122
2014: n.º 123-125
2015: n.º 126-127
2016: n.º 129
2017: n.º 131, 132