Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista Cultural Galega

Lugar:
Badalona
Época:
1ª época
Inicio:
[1998]
Coordinación
Adolfo Rodríguez Álvarez; Fausto González Hermida;
Colaboración
Adolfo Rodríguez Álvarez; Basilio Losada Castro; David Fernández Fernández; federico Pomar de la Iglesia; Manuel Quintáns Suarez; Manuel Rodríguez Troncoso; Maria Carrete Locay; Marina Garzo Salgado; Pepe Pol; Vanessa Prieto prieto; Xesús Galán López; Xosé A. Pet Pose; Olegario Sotelo Blanco; Suso de Toro;
Deseño gráfico
Beatriz Navas;
Fotografía
Adolfo Rodríguez Álvarez;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Galego. Ten algunha colaboración en castelán.
Formato:
Revista. Cor. Papel satinado. 30 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 46 e 60 páxinas
Redacción:
París, 45, Bajos. 08913. Badalona
Imprenta:
Gamma 2004, Cervantes, 124. Badalona.
Contido:
Publicación societaria na que aparecen noticias da entidade e das súas actividades culturais e recreativas, artigos de cociña galega e saúdo do presidente. Conta tamén con artigos sobre Galicia, a súa xeografía, cultura e tradicións.
Ilustracións:
Fotografías de actos societarios e tamén de Galicia (monumentos, paisaxes etc.)
Publicidade:
Numerosos anuncios de negocios de todo tipo existentes en Badalona.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1999: n.º 2
2000: n.º 3
2001: n.º 4
2003: n.º 6
2004: n.º 7
2005: n.º 8
2006: n.º 9
2007: n.º 10 (X aniversario)