Repertorio da prensa da emigración galega

----

Centro Gallego de Barcelona

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Fiestas Santiago Apóstol

Entidade editora:
Lugar:
Barcelona
Colaboración
Ángeles Pérez Guerra; Antoni Comas Baldellou; César del Caño; F. A. Ferrío; Fernando Amarelo de Castro; Irene Simón López; J. Barcia; Luis Lamas; Moncha Prieto; N. Amarelo Bermúdez; Pepita Alves; Pilar Ansede; Toni Cotado; Camilo Valdehorras; Daniel Perez Guerra;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Galego e catalán, con predominio do primeiro (90%)
Formato:
21 x 15 cm.
Extensión:
Variable, entre 32 e 48 páxinas
Redacción:
Rambla de Capuchinos, 35-37. Barcelona
Imprenta:
Barcelona. Barcelona.
Contido:
Publicación editada con motivo das festas de Santiago Apóstolo, na que se informa do labor societario da institución promotora. Complétase con artigos variados sobre temas galegos: lingua, deportes, teatro, relatos, radio etc.
Ilustracións:
Escasas, fotografías de socios da entidade ou de actos societarios.
Publicidade:
Moi abundantes e en case todas as páxinas. Son anuncios comerciais, institucionais (Xunta e Generalitat), de transportes, asesorías, aseguradoras etc.
Relacionadas:
Alborada. [2ª época], 1952 (Outro voceiro do Centro Gallego de Barcelona.); Centro Galego de Barcelona. 1978 (Outro voceiro do Centro Gallego de Barcelona.); Treboada. 1982 (Outro voceiro do Centro Gallego de Barcelona.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1974
1994