Sempre en Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Voceiro da Emigración Galega en Barcelona

Lugar:
Barcelona
País:
España
Inicio:
1978
Idioma:
Galego
Formato:
30,5 x 21,5 cm.
Extensión:
4 páxinas
Redacción:
Barcelona. Barcelona
Imprenta:
Copiart, Villarroel, 81. Barcelona.
Contido:
Publicación de carácter político, que pretende ser un "vieiro para concienciarnos na loita que temos que levar a cabo pra poder voltar a nosa terra" e "como canle máis axeitado pra unha información dos problemas da emigración galega en Catalunya, pra saber máis da nosa Historia, cultura, lingua e a realidade social e actual de Galicia". Os artigos reflexionan sobre a situación galega desde postulados nacionalistas. Complétase con colaboracións literarias
Ilustracións:
Aparecen debuxos alusivos á emigración nas páxinas interiores e na última páxina.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1978: n.º 1